Beton hobby - k odlévání do forem 1,5kg

329 Kč
Dodání do 3 -5 dnů
Můžeme doručit do:
9.12.2022

Kreativní hobby beton určený k odlévání do forem. Odlitky jdou z formy na odlévání snadno vyjmout a získáte tak originální dekoraci se vzhledem betonu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Beton hobby - k odlévání do forem 1,5kg

Prášek světle šedé barvy, který po smíchání s vodou vytvoří betonovou směs pro výrobu dekorativních předmětů pro interiérové i venkovní použití.

Návod k použití: smíchejte potřebné množství prášku a vody v poměru 100:15 (100g prášku a 15g vody). Na obalu najdete poměrovou tabulku pro přípravu hmoty. Směs nechejte 2-3 minuty odpočinout, abyste zabránili vzniku bublin, potom ji nalijte do připravené formy. Nechejte 24 hodin vytvrdnout na vzduchu a poté vyjměte z formy. Po důkladném vyschnutí je možné odlitek použít celoročně ve venkovním prostředí.

Klasifikace a označení látky v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Varování: Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Udržujte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. V případě náhodného nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné rukavice a ochranné brýle nebo masku. Při styku s kůží: Omyjte mýdlem a vodou. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. GISCODE ZP1. Beton reaguje s vodou silně alkalicky (pH-hodnota - 12-13). Zabraňte tvorbě prachu a rozstříknutí malty.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: